Over Woontechniekhulp.nl

Woontechniekhulp.nl is een initiatief van de stichting TriViCi. De stichting werkt belangeloos, zonder winstoogmerk.

De stichting TriVici is opgericht in 2009. Het initiatief Woontechniekhulp heeft als doel de kloof te verkleinen tussen de consument die vaak weinig met techniek heeft, en de onbegrensde, veelal onbekende mogelijkheden die woontechniek biedt.

De website en advieslijn zijn voorlopig de eerste resultaten. Beide zijn beproefd in Drenthe. Ze blijken te werken en te voorzien in behoeften van bewoners.

TriViCi wil de werelden van mens en woontechniek bij elkaar brengen, waarbij onafhankelijkheid van de markt het uitgangspunt is.

TriViCi werkt aan een businessmodel waarin gemaakte kosten gedekt worden door zowel marktpartijen als overheden. De website en advieslijn zijn mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland en Coreon BV.

Woontechniekhulp heeft een stuurgroep die als Raad van Toezicht opereert. De volgende personen hebben hierin zitting:

  • Mario Kieft (voorzitter stichting TriVici)
  • Guido van Alphen (bestuurslid stichting TriVici)
  • Rens Balkenende (voorzitter stichting Expertel)
  • Henk Langes (beleidsmedewerker Wonen, provincie Gelderland)
  • Annette Pancras (programmamanager Thuisgeven in Gelderland, provincie Gelderland)